287179

โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน

ปตท. ร่วมมือกับรายการ Perspective และรายการเจาะใจ สร้างสรรค์โครงการ "40ปี ปตท. Plant together" โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืนที่เริ่มต้นจากเยาวชน ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตผลงานการประกวดพ ...

S__40615948

ต่อยอดโครงการสร้างพื้นที่สีเขียว

         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” ที่คว้าชัยชนะครั้งนี้ไปด้วยผลงาน From Grey to Green ที่มีแนวคิดแบบ Co-Working Space จึงได้รับเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท ไปต่อยอดโครงการสร้า ...