กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องพวงชมพู วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. วาระการให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 นำโดยท่านเอกวิชญ์ จาก ม.ธรรมศาสตร์

presentation