กิจกรรมปั่นจักรยาน Green Bike

Green Bike Riders

      ภาพกิจกรรมปั่นจักรยาน ลาดตระเวนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากบ้านพักถึงมหาวิทยาลัย

Comments are closed.