ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวางผังเมือง และพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือกรณีการเปลี่ยนสีเขตผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จำนวนคนดู: 54
Shopping Basket