บ้านพักข้าราชการ ปลูกผักต้าน COVID-19

ปลูกผักต้าน COVID-19

ผักสวนครัว อาจารย์ ไพบูลย์  หาญมนตร์ แบ่งปันชาวบ้านพักข้าราชการต้านโควิด มีทั้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา มะเขือ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว คะน้า เป็นต้น

Comments are closed.