ปลูกต้นสาธร

ต้นสาธร

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Millettia leucantha kurz
ชื่อสามัญ : Papilionaceae

RMUTK’s Tree

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

       Millettia leucantha kurz or sathon is a species of plant in the family Fabaceae. It is the perennial flowering tree found in Laos, Myanmar and Thailand. It is the provincial tree and flower of Khorat or Nakhon Ratchasima Pravince in Isaan (Thailand), where it is known as sathon (สาธร).
        ต้นสาธร เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่ว พบในประเทศลาว พม่า และไทย เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาในภาคอีสานของไทย ซึ่งรู้จักกันดีในนาม สาธร

Comments are closed.