โครงการจักรยานสีเขียว

โครงการจักรยานสีเขียว

Eco green Bicycle

No Smoke No Pollution

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปราศจากควัน มลภาวะเป็นพิษ

​Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

-Albert Einstrin

ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน ถ้าเราอยากจะทรงตัวได้ เราก็ต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

Comments are closed.