ปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง

Yellow Star Tree

King Rama 10’s Tree

ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

       Yellow Star Tree are viewed as His Majesty’s emblem. They virtually represent His Majesty the King and herald good lick for the people. Yellow Star flowers bloom with a fresh, fragrant scent.
        ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มีความหมายถึง นำมาซึ่งโชคดีแก่ประชาชน ดอกรวงผึ้งเบ่งบานด้วยกลิ่นหอม และสดชื่น

Comments are closed.