ลิฟต์ตึก 80 พรรษา

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 3 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 11 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/1.1 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553  ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 2,500,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รายการซ่อม ชุดGuide shoe CWT 5K No.3 จำนวน 4 ชิ้น(2,550) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 10,914 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รายการซ่อม 1.Line Flow Fan 220 V CWT 5K No.3 พัดลมระบายอากาศในลิฟต์ จำนวน 1 ชิ้น(7,300) 2.DHL-162 PCB FL.2 No.3 จำนวน 1 ชิ้น(8,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,906 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 รายการซ่อม DHL-162 PCB ASY จำนวน 1 ชิ้น(7,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 8,025 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการซ่อม Magnetic C1BR coil 110 VDC จำนวน 1 ชิ้น(15,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รายการซ่อม Bearing For Motor จำนวน 1 ชุด(85,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 81,855 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 รายการซ่อม Sub Inter Phone ระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 ชิ้น(5,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตู จำนวน 1 แผ่น(45,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,150 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รายการซ่อม Button PL1 UP ปุ่มกดชั้นที่ 1 จำนวน 1 ชิ้น ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 2,354 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รายการซ่อม DHI-201N AEGC836*A แผงวงจรไฟบอกชั้น จำนวน 3 ชุด(8,500:9,095) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,095 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(9,500:10,165) 2. Magnetic C1ST-110VDC ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(9,500:10,165) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 20,330 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:8,560)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,112 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รายการซ่อม Stopper Rubber ยางกันกระแทกประตูใน จำนวน 1 ชิ้น(1,200:1,284) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 1,284 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์10ชั้น ตึก 80 ตัวที่ 3 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 253,592.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 4 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 11 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/1.2 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 2,500,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 2560 รายการซ่อม 1. Line Flow Fan-220V No.4 พัดลมระบายอากาศในตู้ลิฟต์ จำนวน 1 ชิ้น(7,300:7,811) 2. Guide Shoe CWT No.4 ไกด์บังคับรางเวท จำนวน 4 ชิ้น(2,550:10,914) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 18,725 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2560 รายการซ่อม BHG 162 PCB ASY จำนวน 1 ชิ้น(7,500:8,025) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 8,025 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 รายการซ่อม Magnetic Brake ASY DZE-14 จำนวน 1 ชิ้น(150,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 160,500 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2562 รายการซ่อม Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562 รายการซ่อม Sub InterPhone ระบบโทรศัพท์ในลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(5,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2563 รายการซ่อม Rotary Encoder อุปกรณ์จับความเร็วรอบมอเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น(43,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 46,545 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2565 รายการซ่อม BUTTON PL.1 UP ปุ่มกดชั้น 1 จำนวน 1 ชิ้น(2,200) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 2,354 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รายการซ่อม Power EMA25300F5 ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด(5,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:8,560)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,112 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตูใน จำนวน 1 แผ่น(45,000:48,150) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,150.00 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์10ชั้นตึก 80 ตัวที่ 4 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 328,811.00 บาท

*****ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 5 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 11 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/1.3 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 2,500,000.00 บาท ****ตรวจสอบข้อมูลใหม่****

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รายการซ่อม ชุดGuide shoe CWT 5K No.5 จำนวน 4 ชิ้น(2,550) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 10,914 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการซ่อม 1.Line Flow Fan 220 V พัดลมระบายอากาศในลิฟต์ จำนวน 2 ชิ้น(6,300:13,482) 2.Lamp LED จำนวน 2 ชิ้น(1,450:3,103) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,585 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายการซ่อม 1.Magnetic C1BR coil 110 VDC จำนวน 1 ชิ้น(15,000:16,050) 2.GOVERNOR SWITCH จำนวน 1 ชิ้น(7,500:8,025)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 24,075 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม ชุด Magnetic C1BR coil 110 VDC จำนวน 1 ชิ้น(15,000:16,050) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายการซ่อม 1.Magnetic C1BR coil 110 VDC จำนวน 1 ชิ้น(15,000:16,050) 2.GOVERNOR SWITCH จำนวน 1 ชิ้น(7,500:8,025)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 24,075 บาท รอตรวจสอบความผิดพลาดซ้ำรายการที่ 3

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม 1. Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500:9,630) 2.Bearing For Motor จำนวน 1 ชุด(85,000:81,855) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 91,485 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562 รายการซ่อม 1.Sub InterPhone ระบบโทรศัพท์ในลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(5,500:5,885) 2.MicroScan 220V ม่านแสงป้องกันลิฟต์หนีบ จำนวน 1 ชุด(25,000:26,750)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 32,653 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21  มกราคม 2563 รายการซ่อม 1.Power supply 5V+-15V จำนวน 1 ชุด(7,120:7,618.40) 2.Bearing For Motor จำนวน 1 ชุด(68,000:72,760) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 80,378.40 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รายการซ่อม MicroScan 220V ม่านแสงป้องกันลิฟต์หนีบ จำนวน 1 ชุด(25,000:26,750) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 26,750 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2564 รายการซ่อม Magnetic C1BR-110VDC ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(15,000)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รายการซ่อม Power EMA25300F5 ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด(5,500)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตูใน จำนวน 1 แผ่น(45,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,150 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:8,560)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,112 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์10ชั้นตึก 80 ตัวที่ 5 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 416,162.40 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 6 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 11 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/1.4 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 2,500,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รายการซ่อม ชุดGuide shoe CWT 5K No.6 จำนวน 4 ชิ้น(2,550) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 10,914 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รายการซ่อม ชุด Oiler ASY No.6 กาน้ำมันหล่อลื่นรางชนิดเหลี่ยม จำนวน 1 ชิ้น(2,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 2,675 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการซ่อม 1.Line Flow Fan 220 V พัดลมระบายอากาศในลิฟต์ จำนวน 2 ชิ้น(6,300:13,482) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 13,482 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500:9,630)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตูใน จำนวน 1 แผ่น(45,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,150 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2564 รายการซ่อม Magnetic C1BR-110VDC ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(15,000)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2564 รายการซ่อม Power supply 5V+-15V จำนวน 1 ชุด(8,900:9,523) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,523 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รายการซ่อม 1.Power EMA25300F5 ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด(5,500:5,885) 2.MicroScan 220V ม่านแสงป้องกันลิฟต์หนีบ จำนวน 1 ชุด(25,000:26,750)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 32,635 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:8,560)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,112 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์10ชั้นตึก 80ตัวที่ 6 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 166,167.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 1 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 4 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/2.1 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 1,750,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รายการซ่อม 1. AUTO DETECTOR MicroScan ม่านแสงป้องกันลิฟต์หนีบ จำนวน 1 ชุด(28,500:30,495) 2. HANGER OP ชั้น 1 L จำนวน 1 ชิ้น(8,500:9,0995) 3. HANGER OP ชั้น 1 R จำนวน 1 ชิ้น(8,500:9,0995)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,685 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการซ่อม Lamp LED No.1 จำนวน 2 ชิ้น(1,450:3,103) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 3,103 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตูใน จำนวน 1 แผ่น(48,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 51,360 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500:9,630)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รายการซ่อม Magnetic C1BR coil 110 VDC ระบบเบรคจำนวน 1 ชิ้น(15,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562 รายการซ่อม Sub InterPhone ระบบโทรศัพท์ในลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(5,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายการซ่อม DCD 230 PCB บอร์ดควบคุมระบบประตูใน จำนวน 1 แผ่น(45,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 48,150 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รายการซ่อม Power EMA25300F5 ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด(5,500)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:10,700***)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 25,252 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์หน้าตึก 80 ตัวที่ 1 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 210,897.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 80 พรรษาตัวที่ 2 ยี่ห้อ SIGMA ขนาด 1000 kg 4 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-53/2.2 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคา 1,750,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รายการซ่อม 1.Line Flow Fan 220 V No.2 พัดลมระบายอากาศในลิฟต์ จำนวน 1 ชิ้น(7,300:7,811) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 7,811 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการซ่อม Lamp LED No.1 จำนวน 2 ชิ้น(1,450:3,103) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 3,103 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 รายการซ่อม Magnetic Brake ASY DZE-14 จำนวน 1 ชิ้น(150,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 160,500 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 รายการซ่อม Battery 12 V 7.2 Ah สำหรับระบบ ARD จำนวน 4 ชิ้น(2,500:9,630)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รายการซ่อม Bearing For Motor จำนวน 1 ชุด(85,000) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 81,855 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562 รายการซ่อม Sub InterPhone ระบบโทรศัพท์ในลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(5,500) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รายการซ่อม Power EMA25300F5 ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด(5,500)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 5,885 บาท

*ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1. Magnetic C1BR-110VDC-A0703489 ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(5,800:6,206) 2. Magnetic C1ST-110VDC-AEG08C164*L ควบคุมการทำงานของเบรค จำนวน 1 ชิ้น(7,800:8,346) 3.Battery 12V 7.2 AH แบตเตอร์รี่สำหรับ UPS จำนวน 4 ก้อน(2,000:10,700***)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 25,252 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์หน้าตึก80 ตัวที่ 2 ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 299,921.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์ขนส่งประจำโรงอาหารอาคาร 80 พรรษา ยี่ห้อ MITSUBISHI ขนาด 800 kg 2 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-07-56/3 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ด้วยเงินงบประมาณ ราคา ........... บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2566 รายการซ่อม 1. สลิงขนาด 12.5 mm. ยาว 15 เมตร จำนวน 1 ชุด(11,000:11,770) 2. ลิมิตสวิตช์ จำนวน 6 ชิ้น(1,400:8,988) 3.ลูกปืนประคองตัวลิฟต์ จำนวน 8 ชุด(900:7,704) 4.ปุ่มสวิตช์ Stop จำนวน 2 ปุ่ม(950:2,033) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 30,495 บาท

รวมค่าซ่อมลิฟต์ขนส่งอาหาร ตลอดการใช้งานทั้งสิ้น 30,495.00 บาท