ใช้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคารแบบเรียลไทม์หรือเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

อาคารคณะบริหาร 50

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 48

ดูการจ่ายพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันของ กฟผ.

ปริมาณการใช้พลังงานของแต่ละอาคารสูง ปี 2566

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48

ปริมาณการใช้พลังงานของแต่ละอาคารสูง ปี 2565

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48

 


 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารสูง ปี พ.ศ. 2564

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48

                                                                                                                     


 

ปริมาณการใช้พลังงานของแต่ละอาคารสูง ปลายครึ่งปี 2563

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48