ใช้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคารแบบเรียลไทม์หรือเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

อาคารคณะบริหาร 50

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 48

ดูการจ่ายพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันของ กฟผ.

ปริมาณการใช้พลังงานของแต่ละอาคารสูง ปลายครึ่งปี 2563

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารสูง ปี พ.ศ. 2564

อาคารสร้างสรรค์

อาคารบริหาร ตึก 50

อาคารวิศวะฯตึก 48